Hypnotherapie

Hypnotherapie

Wanneer Hypnotherapie

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde. Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance/diepe ontspanning vormt de spil van deze therapie. Het komt steeds meer in de belangstelling vanwege de snelheid en effectiviteit van de behandelingen. Hypnotherapie kan helpen bij vele lichamelijke en geestelijke klachten als: depressieve gevoelens, burn-out, angsten/fobieën, slaapproblemen, stress, stotteren, bedplassen, pijnklachten, vermoeidheid, allergieën,  emotie-eten, ondersteuning bij stoppen met verslavingen (waaronder roken) en gebrek aan zelfvertrouwen. We vinden het fantastisch om mensen meer bewust te laten worden van onbewuste patronen, overtuigingen e.a. om meer toegang te krijgen tot een meer vreugdevol leven.  Waarbij alle emoties in gezonde harmonie met elkaar samenwerken.

Wat is Hypnotherapie

Hypnotherapie maakt gebruikt van hypnotische trance. Dit is een bewustzijnstoestand waarbij iemand diep ontspannen is en geconcentreerd is op een bepaald onderwerp. Deze bewustzijnstoestand is niet nieuw en bestaat al zolang er mensen zijn. Dagelijks komen we in een hypnotische(trance)toestand, bijvoorbeeld als kind wanneer we spelen of wanneer we als volwassene een boek lezen en door de concentratie bepaalde dingen om ons heen niet opmerken. Het is dus geen volledige hypnose, waarbij de hypnotiseur controle volledig overneemt over iemands doen en handelen. Bij hypnotherapie blijft ook je bewust-zijn actief, naast het onbewuste.

Hoe werkt Hypnotherapie

Bij hypnotherapie worden de natuurlijke trance-ervaringen doelbewust gestimuleerd door gebruik te maken van trance opwekkende technieken om tot een verandering van gevoel, gedachte en gedrag te komen. Iedereen kan leren om in trance te gaan. In trance ontstaat dan een vorm van verhoogde concentratie en diepe ontspanning, die vaak als prettig wordt ervaren. Tegelijkertijd houdt men volledige controle over geest en lichaam. Door de sterke concentratie op de innerlijke wereld kunnen mogelijkheden in jezelf worden ontdekt waarvan je je eerst niet bewust was. De therapeut ondersteunt dit proces. Door interventies van de therapeut kunnen onbewuste processen bewust worden gemaakt, emoties geuit en losgelaten worden en inzichten ontstaan. De cliënt wordt zoveel mogelijk gemotiveerd tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem of klacht. De cliënt neemt in de therapie dus een actieve positie in en wordt daarin gestimuleerd door de hypnotherapeut. De eigen autonomie wordt hierdoor bevorderd en de afhankelijkheid zoveel mogelijk voorkomen.

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, NLP, imaginatie, zelfhypnose en Voice Dialoque. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere therapievormen. Zoals EMDR, NLP, focussen, delenwerk, imaginatie of ik-versterking.

Voice Dialoque

Van stemming naar stem, dat lijkt het hart van Voice Dialogue te zijn. Je leven wordt bepaald door stemmingen, zowel als reactie op de buitenwereld als op je binnen wereld. Vaak weten we alleen niet wat precies die stemming bepaalt. Toch is het heel goed mogelijk juist in dit fenomeen meer inzicht te krijgen, door die stemming een stem te geven. Een stem blijkt dan een innerlijk deel te zijn dat maar al te graag zijn verhaal een keer kwijt wil. Het ervaart zichzelf als gezien en gehoord, of juist als onbegrepen door de eigenaar. Bij navraag weet het deel ook heel vaak precies wanneer hij in je leven een rol is gaan spelen en wie hem of haar uit de omgeving tot voorbeeld is geweest. Voice Dialogue geeft stem aan onze delen, zowel aan de bekende delen als aan delen die verrassende nieuw voor ons lijken. Zij spelen namelijk op de stemmingsachtergrond een rol en vaak een veel belangrijkere rol dan we ons in eerste instantie voorstellen. Voice Dialogue is een unieke manier om een volwaardig dirigent van ons innerlijk orkest te worden, waarin elk instrument volledig tot zijn recht komt.

Ontstaan van onze delen

In het begin van ons bestaan, zo vlak na de geboorte, staat het gehele orkest nog tot onze beschikking. We kunnen weliswaar geen instrument bespelen, maar ze zijn er allemaal. In de zaal op de eerste rij zitten onze ouders, op de tweede rij hun familie, daar achter de mensen uit onze straat. Achter in de zaal nemen onze landgenoten plaats. Iedereen met zijn eigen smaak van muziek. Wat zal het orkest ten gehore gaan brengen? Hoe zul jij je ontwikkelen?

Al snel vinden we uit dat bepaalde instrumenten het goed doen bij ons publiek en dat andere instrumenten niet gewaardeerd worden. En omdat we als dirigent en orkest deel uitmaken van het gehele theater met zijn publiek, voegen we ons naar de wensen van het publiek. We ontwikkelen op deze wijze onze primaire karaktereigenschappen en laten andere eigenschappen liggen. Ook sturen we sommige innerlijke muzikanten achter de coulisse, omdat ze als valsspelers worden afgedaan. De leden van het orkest zijn onze innerlijke stemmen, die we met behulp van Voice Dialogue aan het woord laten.