Cursus Hartgedragen Ouderschap

Hoe zou het zijn als je een positief rolmodel voor je kind bent en het plezier als vader of moeder binnen je gezin weer terugvindt? Hoe zou het zijn als je, vanuit meer balans en vertrouwen, makkelijk kunt uitstralen naar je omgeving en hierdoor harmonie creëert voor jezelf en je gezinsleden?

Stel je voor dat je vanuit meer begrip voor je emoties een ‘moedermens’ voor je kind wordt. Op een manier die niet op de rol van moeder zijn lijkt. Een manier die echt en puur is. Je krijgt er positieve communicatie en energie van. Je kunt makkelijker omgaan met weerstanden. Ook jij kunt die krachtige, authentieke opvoeder zijn die zin geeft aan zijn eigen leven en die van zijn kind; die vanuit verbinding met z’n eigen levensweg zijn kind voorleeft.

Wil jij meer gezinsgeluk?

Ga de weg van je hoofd naar je hart. En neem je eigen plek in door de cursus Hartgedragen Ouderschap.

“Wanneer je wilt begrijpen wat de kinderen van deze tijd nodig hebben, ontwikkel dan je visie op jezelf, je gezin en het leven. Kinderen willen zich gehoord en gezien voelen vanuit hun eigen, unieke kern. Dat ze leren om voor zichzelf te denken en met een kritische blik naar de informatie kunnen kijken die bij hen binnenkomt. Kinderen hebben de behoefte om vanuit innerlijke vrijheid hun eigen plek in te kunnen nemen, zowel thuis als op school. Inzicht in hun eigen persoonlijke zielspad is hierbij een pré.

Hierbij hebben ze ouders nodig die het pad van hun hart dat ze van binnen voelen, volgen. Ze staan voor de taak om hun eigen blokkerende patronen en inprentingen te doorbreken en op te ruimen. Zodat van hieruit ook hun kinderen kunnen helen en vanuit plezier en enthousiasme zich vanuit hun eigen weg en levenstaak ontwikkelen. Wanneer je begrijpt wat deze nieuwe manier van zijn en doen voor jezelf èn je kinderen betekent, denk je maar één ding: ‘Had ik dit maar eerder geweten!’  Een betere investering dan deze investering in jezelf kan je kind zich niet wensen”

-Sandra Bolte-

De basiscursus ‘Hartgedragen Ouderschap’ brengt je:

 • een nieuwe manier van denken en kijken.

Je kijkt vanuit meer helderheid naar je kind en weet wat jouw eigen behoeften zijn achter het gedrag dat je kind laat zien. Hierdoor kun je ook je kind beter helpen.

 • meer rust en harmonie.

Jij en je kind zijn rustiger geworden. Er is meer overzicht en ruimte in jullie gezin gekomen. Je weet beter hoe je met de uitbarstingen, wanneer die een enkele keer nog voorkomen, om moet gaan.

 • meer energie.

Je voelt je dankbaar en blij voor datgene wat je kinderen jou brengen. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid en maakt nieuwe, helpende beslissingen. Hierdoor ben je op een andere manier aanwezig en geniet je weer meer van het dagelijkse gezinsleven.

 • een positieve communicatie.

Je richt je aandacht op dat wat er wèl is. Dat wat niet goed gaat, mag er zijn maar krijgt minder lading.

 • je eigen wereldbeeld creëren

Je ontdekt dat je de toekomst vanuit de intentie die jou blij maakt creëert en dat alles mogelijk is. Hierbij zet je ‘je eigen bril’ op.

 • leven vanuit overgave en vertrouwen.

Je leeft in het nu en bent verwonderd over wat het leven je brengt. Schuldgevoelens hebben geen invloed meer op je. Je weet dat ‘fout, dom of schuld’ niet bestaat. Er is alleen maar onwetendheid. Vanuit deze ontspannenheid vertrouw je meer op je eigen intuïtie.

 • je zielsplan uitvoeren

Je hebt vanuit de wijsheid van de Maya’s inzicht in het plan van je ziel die bij jouw geboortedatum hoort. Hierdoor leer je niet alleen jezelf, maar ook je kind op een dieper niveau kennen.

 • meer begrip voor je emoties en meer zelfvertrouwen.

Doordat je jezelf beter begrijpt en anders met je emoties omgaat, groeit je kind met je mee. Hij voelt hij zich meer gezien en gehoord vanuit zijn goede intenties. Het contact tussen jullie is beter geworden. Wanneer het nodig is, stel je duidelijke grenzen. Hier voel je je niet langer onzeker over.

Wat bereik je?

 • Je doorloopt de cursus vanuit de 20 oer-eigenschappen van Hartgedragen Ouderschap en weet hoe je die in de praktijk kunt toepassen;
 • Je ontdekt je zielspad en hoe jij wordt zoals je bedoeld bent;
 • Je bent je bewust van je eigen plek in het gezinssysteem;
 • Je krijgt inzicht in hoe je in vrijheid je ware persoonlijkheid ontwikkelt en hoe je anderen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid ondersteunt (vanuit nature, nurture en bezieling);
 • Je weet vanuit gelijkwaardigheid hoe je bij kan dragen aan het bekrachtigen van binnenuit van kinderen;
 • Je begeleidt en ondersteunt kinderen op hun individuele zielsreis of helpt ze bij het weer voelen van hun zielsreis.
 • Je leert welke waarden bij jou horen hoe dit de stille motor achter jouw handelen is.
 • Je maakt kennis met een andere benadering van aankijken tegen weerstand en gedragsproblemen bij kinderen.
 • Je komt in contact met het-kind-in-jezelf. Vanuit deze kennismaking draag je bij aan het tot bloei brengen van het potentieel dat bij je kind hoort.
 • Je draagt bij aan het zelfstandig kunnen nadenken en beslissingen nemen van het kind zodat hij gaat handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid.

‘Als we marmer bewerken, vergaat het. Als we koper bewerken, zal de tijd het uitwissen. Als we tempels oprichten, zullen ze tot stof vergaan. Maar als we de onsterfelijke geest doordrenken met principes, zullen we er iets in graveren dat in de eeuwigheid zijn glans niet verliest’

Wie geeft deze basiscursus?

Sandra Bolte heeft een passie voor kinderen en alles wat bijdraagt aan  zelfheling, gezinsgeluk en vrijheid. Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs én haar ervaring als moeder van inmiddels puberzonen, ontdekte ze de puurheid en wijsheid van kinderen. Als Kinder-en Jeugdtherapeut en coach startte ze in 2013 haar praktijk Puur Therapie en Coaching. Samen met haar man Hans begeleidt ze kinderen en volwassenen bij het opheffen van blokkades en het ontdekken van je potentieel en talenten.

Dit kreeg in 2017 een vervolg binnen haar nieuwe bedrijf Tzolkind. Vanuit haar passie voor de Maya-Tzolkinkalender heeft ze het IK-KOMPAS, prenten-leerboek, Innerlijk Kompas, krachtkaarten en Innerlijk TzolKind Spel ontwikkeld. Vanuit deze producten helpt Sandra je het waarom van de gebeurtenissen binnen je gezin te begrijpen zodat je wordt zoals je bedoeld bent en je eigen levenspad loopt.

Praktische details

​Voor wie: Ouders die zichzelf en hun kind op een dieper niveau willen leren kennen.

Data: Deze cursus start online in het voorjaar van 2021 en omvat 52 dagen waarin je dagelijks theorie, praktische opdrachten en/of videomateriaal ontvangt.

Locatie: Vanuit je eigen huis

Investering: 

€ 222,00. Dit is inclusief persoonlijk Innerlijk Kompas dat je vanuit je geboortedatum bij je thuis op de deurmat ontvangt.

Klik voor meer informatie over dit kompas hier