EMDR

EMDR

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig (verkeers)ongeval, een medisch trauma na bijvoorbeeld één of meerdere noodzakelijke ingrepen, een (gewelds)misdrijf en andere nare ervaringen.

Hoe werkt EMDR?
Dit kan met behulp van het heen en weer bewegen van de ogen, door afwisselende klikjes bij de oren of tikken van links naar rechts op de knieën of handen. Door de aandacht te richten op de nare ervaring in combinatie met de oogbewegingen (of tikken) komt de verwerking in de hersenen op gang en zal de heftigheid van de herinnering af gaan nemen. Dit kan soms heel snel (in twee of drie sessies) terwijl het soms ook een langer proces kan zijn.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Het kan gaan om zich opdringende herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS, trauma en andere angstklachten. Vaak zijn deze klachten ontstaan als direct gevolg van (een) akelige gebeurtenis(sen), waarbij het denken aan deze ervaring nog steeds een emotionele reactie oproept.

Sommige mensen zijn zich niet direct bewust van de impact van bepaalde ervaringen, maar lopen wel tegen bepaalde dingen aan in hun leven. Ze hebben wel een heftige reactie maar kunnen bijvoorbeeld niet verklaren waarom ze die hebben.

Loop je tegen één van de volgende dingen aan dan is het altijd goed om daar eens samen beter naar te kijken:

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Slecht zelfbeeld
 • Angsten
 • Woede-uitbarstingen/driftbuien
 • aanhoudende emotionele uitbarstingen die als buitensporig of last worden ervaren
 • paniek/buitensporige angstreacties
 • concentratieproblemen
 • overmatige waakzaamheid
 • nachtmerries
 • moeite met in- of doorslapen
 • lichamelijke klachten

Vaak staan we naast de verwerking stil bij de manier hoe je wel kracht en plezier in het leven ervaart en hoe je deze beleving kunt versterken.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na drie tot vier zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?
In het begin van de EMDR therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een meer gerichte behandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.