Persoonlijke ontwikkeling Loopbaancoaching

De beste versie van jezelf

Het gaat er in het leven om dat je jezelf accepteert. Met al je mooie en minder mooie kanten. Hiervoor is het nodig dat je oude patronen loslaat en gedrag en gedachten die niet meer helpen vervangt voor nieuwe overtuigingen en gedragingen. Soms dwingt een ingrijpende gebeurtenis je daartoe, soms weet je gewoon dat het beter kan. Dat kan het bijna altijd! Als werknemer en ondernemer wilt u graag (zelf)vertrouwen hebben, gezond grenzen kunnen stellen, een goede balans kunnen houden tussen privé en werk. Het is mooi om te kunnen werken aan je weerbaarheid èn tegelijkertijd ook kwetsbaar durft te zijn. Werken met plezier is dan een gevolg bij het werken aan de doelen.

Nelson Mandela: ‘Oordeel me niet naar mijn succes, maar naar het aantal keer ik ben gevallen en opnieuw ben opgestaan.

Als je hier bent, kunnen we vast stellen dat je geïnteresseerd bent in een persoonlijk ontwikkel/leertraject bij Puur. Mooi!

Om je een idee te geven wat we gaan doen het volgende.  In principe leveren we maatwerk: wat dient zich aan in je werk of persoonlijk in relatie tot je werk en gaan daar mee bezig.

Daarbij kijken we naar de zaken die je als lastig ervaart of nieuwsgierig bent of iets nog beter kan. Van de andere kant staan we ook stil bij de mooie dingen en hoe kun je de energie die je daar van krijgt mogelijk vergroten of mede aanwenden in lastige situaties. We staan stil bij effectieve communicatie. Omdat dit inmiddels een containerbegrip is, meer concreet; de volgende zaken kunnen we aandacht geven:

a assertiviteit

b hoe, wat, wie beïnvloedt jou en hoe kun jij anderen effectief beïnvloeden,      hoe ga je om met leiding en hoe geef je die

c grenzen en omgaan met weerstand, grensoverschrijdend gedrag,                     feedback geven en ontvangen, erkennen

d ruis en lijn houden in gesprekken

e waarnemen, interpretatie (en het verschil) luisteren, vragen,                              samenvatten, (soorten) vragen

f  lichaamsgebruik en inspireren

g overtuigingen, multitasken (of niet) rust, ontspanning/mindfulness,                  angst/vertrouwen

Te denken valt voorts aan zaken als: Waar kies je voor veiligheid, terwijl dat wellicht niet helpend is? Welke volgende stap kun jij maken? Wanneer raak je uit je kracht of hoe verstevig je die.

De kosten van het traject zijn 115 euro per sessie, incl BTW.  Een sessie duurt een uur.  Meer tijd wordt evenredig in rekening gebracht. Meestal is het goed om zo`n 12  tot 16 sessies. Waarbij de laatste meer een soort APK zijn om je niet alleen in het zadel te helpen maar ook te houden.

Mocht je werkgever contact willen dan mag er natuurlijk gebeld worden.

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt.  (ook Nelson Mandela)

Loopbaan coaching extra info:

Investeren in uw loopbaan is belangrijk, zeker nu we allemaal langer doorwerken. Organisaties, technologie en de maatschappij veranderen steeds sneller. Maar u verandert zelf ook. Hoe gaat u mee met alle veranderingen en houdt u uw koers in uw loopbaan? 

 • Het traject is een aanjager van een persoonlijk ontwikkelingsproces voor meer werkplezier en effectiviteit.
 • U vergroot de wendbaar- en weerbaarheid in uw loopbaan en daarmee de baanzekerheid.
 • Met een beeld voor het vervolg van de loopbaan krijgt u meer de regie in handen.
 • Veelal heeft het ook een positief effect op uzelf als mens in het geheel.

Loop je tegen één van de volgende dingen aan dan is het altijd goed om daar eens samen beter naar te kijken:

 • je wilt meer zelfvertrouwen
 • moeite met gedrag van anderen
 • moeite met veranderingen
 • woede-uitbarstingen/driftbuien, thuis of op je werk
 • aanhoudende emotionele uitbarstingen die als last worden ervaren
 • paniek, angstreacties
 • concentratieproblemen
 • overmatige waakzaamheid
 • nachtmerrie`s
 • moeite met in- of doorslapen
 • lichamelijke klachten
 • vermoeidheid

Natuurlijk staan we stil bij de manier hoe je wel kracht en plezier in het werk/leven ervaart en hoe je deze beleving kunt versterken. Mindfulness en intuïtieve ontwikkeling zijn onontbeerlijke onderdelen in dit traject.

Tip: Loopbaancoaching is belastingaftrekbaar

Loopbaancoaching kan als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden afgetrokken. Dit geldt voor de coachingsessies (inclusief btw) voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Je kunt 30 tot 50 procent terug krijgen bij de aangifte van inkomstenbelasting. Let er dan wel op dat loopbaancoaching in verband moet staan met inkomensverwerving en of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.

Belastingaftrek loopbaanbegeleiding voor werkgevers en zzp’ers

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst.

Belangrijke tip

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, met uitzondering van reiskosten. Let er op dat de nota’s daadwerkelijk zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Alleen dan zijn de kosten aftrekbaar. Wel geldt er een drempel van € 250,-. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 250,- drempel! Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Let op!

Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de belastingadviseur.