Loopbaancoaching

De beste versie van jezelf

Het gaat er in het leven om dat je jezelf accepteert. Met al je mooie en minder mooie kanten. Hiervoor is het nodig dat je oude patronen loslaat en gedrag en gedachten die niet meer helpen vervangt voor nieuwe overtuigingen en gedragingen. Soms dwingt een ingrijpende gebeurtenis Als werknemer en ondernemer wilt u graag zelfvertrouwen hebben, gezond grenzen kunnen stellen, een goede balans kunnen houden tussen privé en werk. Het is mooi om te kunnen werken aan je weerbaarheid èn tegelijkertijd ook kwetsbaar durft te zijn. Werken met plezier is dan een gevolg bij het werken aan de doelen. Bedrijven waar goede samenwerking en vertrouwen de boventoon voert, zijn de bedrijven van de toekomst. Jij bent het waard om in zo`n bedrijf te werken, of dat nu je eigen is of niet. Dat is voor ieder weggelegd die zijn droom durft te leven. Sterker worden in dat vertrouwen, daar gaat het in dit leertraject om!  Onze technieken en sessies gaan altijd gepaard met aandacht voor mindfulness en heartfulness. Door mindfulness kun je een houding ontwikkelen van opmerkzaamheid, alertheid en mildheid. Dit combineren we met heartfulness, kijken met compassie vanuit het hart naar alles wat zich aandient. 

We laten ons hierbij inspireren door (oa) Nelson Mandela: ‘Oordeel me niet naar mijn succes, maar naar het aantal keer ik ben gevallen en opnieuw ben opgestaan.

 • In een serie van 10 tot 15 sessies leert u beter om te gaan met weerstand, belang van erkenning, geweldloze communicatie en nemen we uw belevings- en gedachtenwereld onder de loep. Gebruikt u uw emoties effectief en wenselijk? Houdt u zich te veel in op bepaalde gebieden of laat u zich juist te veel gelden van één bepaalde kant? We nemen invalshoeken vanuit hoofd (ratio), lichaam (ervaren) hart (emoties), ziel (zingeving) en we kijken hoe deze samen `spelen` in uw leven. Dit om optimaal te kunnen functioneren. Het is nodig om (van daaruit) optimaal om te gaan met verschillende partijen:
 • Dit bent u in de eerste plaats zelf, wat is voor u belangrijk, welke leven wilt u leven, welke kwaliteiten/passies heeft u en hoe zet u die in? Wat heeft u nodig om goed te functioneren? Waar kunt u zelf dingen veranderen, wat is te verwachten van mensen om u heen in het bedrijf en   bij welke dingen is het goed om u bij neer te leggen? Luistert u naar uw lichaam, welke signalen geeft het af en hoe gaat u daar mee om? Loopt wilskracht op evenwichtige voet met gevoel en intuïtie, of is daar nog in te ont- wikkelen. Welke tijd besteed u waaraan en met wie, zowel binnen het werk als daarbuiten?
 • De tweede partij is het/uw bedrijf. Waar liggen kansen? Hoe gaat u om met bedreigingen? Hoe gaat u om met weerstand? Geeft u voldoende erkenning en hoe doe je dat? Wat zijn uw overtuigingen en gedachten? Wat is uw waarde en hoe vertaalt zich dat in materie in uw bedrijf en opstelling? Hoe stelt u zich op in de communicatie en hoe komt dat over op de ander? Dit zijn klanten, zakenpartners etc.
 • De laatst genoemde partij in dit loopbaantraject, die belangrijk is om mee te nemen is uw gezin/privéomgeving; vragen die aanbod komen zijn: hoe houdt u de balans tussen privé en werk? Hoe stemt u af met uw dierbaren? Wat zijn verwachtingen en wensen? Worden deze verwachtingen en wensen duidelijk uitgesproken? Zijn er spanningsvelden en hoe wordt daarmee omgegaan? Als zaken hier beter gaan, heeft dit ook effect op uw energie op uw werk. Bovendien zijn de vaardigheden die hierin nodig zijn, ook vaak nodig op uw werk. Vandaar dat we deze kant in dit traject zinvol achten om enigszins mee te nemen. Mochten zaken hierin een grote rol gaan krijgen dan zal gekeken moeten worden of dit beter elders of buiten dit traject om kan plaatsvinden.

Vragen die in deze drie stukken aan de orde komen zijn: Welke moeilijkheden komt u tegen, hoe gaat u daar doorgaans mee om en is dit effectief of kan dat beter? Bovendien onderzoeken we of er belemmerende overtuigingen over u zelf zijn die u in de weg staan om een goed te functioneren. Het kan nodig zijn om hierbij stil te staan bij mogelijk triggers uit het verleden. Verwerking hiervan en versteviging van positieve overtuigingen helpen u dan stevig in het zadel. De ervaring leert dat een traject als deze vaak erg effectief wordt bevonden en juist beter kan werken dan in een traject waar louter werkgerelateerde vragen aan bod komen. Tenslotte neemt u uzelf overal mee naar toe, toch? Ook vragen over zingeving gaan we niet uit de weg. Groeien in vertrouwen is alles waar het dan om draait. Hierin laten we ons wederom inspireren door Nelson Mandela:

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt.

De ervaring leert dat 8 tot 12 sessies het meeste oplevert. Veel mensen kiezen er voor om daarna nog af en toe terug te komen als APK. Dit om verval in oude patronen te voorkomen en te fine tunen in nieuw gedrag en nieuwe ervaringen. In de intake kunnen we besluiten welke aspecten aanbod komen in uw traject.
Het doel is zeker een verbetering van je positie en het verbeteren van je kennis en vaardigheden om een optimale positie te creëren op de arbeidsmarkt. Voor aftrekbaarheid van de belasting is dit een voorwaarde. Het is natuurlijk aan de belastingdienst om dit uiteindelijk steeds weer te beoordelen.

Loopbaan coaching extra info:

Investeren in uw loopbaan is belangrijk, zeker nu we allemaal langer doorwerken. Organisaties, technologie en de maatschappij veranderen steeds sneller. Maar u verandert zelf ook. Hoe gaat u mee met alle veranderingen en houdt u uw koers in uw loopbaan? 

 • Het traject is een aanjager van een persoonlijk ontwikkelingsproces voor meer werkplezier en effectiviteit.
 • U vergroot de wendbaar- en weerbaarheid in uw loopbaan en daarmee de baanzekerheid.
 • Met een beeld voor het vervolg van de loopbaan krijgt u meer de regie in handen.
 • Veelal heeft het ook een positief effect op uzelf als mens in het geheel.

Loop je tegen één van de volgende dingen aan dan is het altijd goed om daar eens samen beter naar te kijken:

 • weinig zelfvertrouwen
 • veel moeite met gedrag van anderen
 • moeite met veranderingen
 • woede-uitbarstingen/driftbuien
 • aanhoudende emotionele uitbarstingen die als buitensporig of last worden ervaren
 • paniek/buitensporige angstreacties
 • concentratieproblemen
 • overmatige waakzaamheid
 • nachtmerrie`s
 • moeite met in- of doorslapen
 • lichamelijke klachten

Natuurlijk staan we stil bij de manier hoe je wel kracht en plezier in het werk/leven ervaart en hoe je deze beleving kunt versterken. Mindfulness en intuïtieve ontwikkeling zijn onontbeerlijke onderdelen in dit traject.

Tip: Loopbaancoaching is belastingaftrekbaar

Loopbaancoaching kan als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden afgetrokken. Dit geldt voor de coachingsessies (inclusief btw) voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Je kunt 30 tot 50 procent terug krijgen bij de aangifte van inkomstenbelasting. Let er dan wel op dat loopbaancoaching in verband moet staan met inkomensverwerving en of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.

Belastingaftrek loopbaanbegeleiding voor werkgevers en zzp’ers

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst.

Belangrijke tip

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, met uitzondering van reiskosten. Let er op dat de nota’s daadwerkelijk zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Alleen dan zijn de kosten aftrekbaar. Wel geldt er een drempel van € 250,-. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 250,- drempel! Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Let op!

Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de belastingadviseur.