Onderwijs

Vanuit  jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en de zorgkant van het vmbo onderwijs en de ervaring in hulpverlening via onze praktijk, ondersteunen we graag om leerkrachten en leerling zo veel mogelijk in hun kracht te houden of te herstellen. Als leerkracht is het belangrijk om zelfvertrouwen te hebben, gezond grenzen te kunnen stellen, goed balans kunnen houden tussen privé etc.  Daarbij wilt u dat werken met plezier ook nog eens het belangrijkste is. Wij geloven dat veel leerkrachten daar beter in kunnen worden. Sterker worden in dat vertrouwen, daar gaat het om in dit traject. We zijn ervaren in het individueel coachen van leerkrachten en hele teams. Dit kan in onze praktijk, op locatie (aan de voet van de Sallandse heuvelrug) of op school. 

Nelson Mandela: ‘Oordeel me niet naar mijn succes, maar naar het aantal keer ik ben gevallen en opnieuw ben opgestaan.`

Individueel

U kunt kiezen voor een coach- (of evt co-teaching)traject op school of voor coaching vanuit onze praktijk. Steeds zoomen we in op praktijkvoorbeelden waar u tegenaan loopt. In een serie  sessies leert u beter om te gaan met weerstand, geweldloze communicatie en nemen we uw belevings- en gedachtenwereld onder de loep. Hoe blijft u vol vertrouwen en kunt u uw werk wat meer relaxed krijgen? Ook groepsdynamiek is erg belangrijk.  Daarbij kijken of je adequaat omgaat met  je overtuigingen, met je emoties, zelfrespect  en wat je kunt leren van je moeilijkheden. Om optimaal te functioneren is het goed omgaan met drie partijen belangrijk:

  • Dit bent u in de eerste plaats zelf, wat is voor u belangrijk, welk leven wilt u leven, welke kwaliteiten/passies heeft u en hoe zet u die in? Wat heeft u nodig om lekker in uw vel te zitten, hoeveel vrije tijd en waaraan besteed en met wie?
  • De tweede partij die belangrijk is, is uw gezin; vragen die aanbod komen zijn: hoe houdt u de balans tussen prive en werk? Hoe stemt u af met uw gezin? Wat zijn verwachtingen en wensen? Worden deze verwachtingen en wensen duidelijk uitgesproken? Zijn er spanningsvelden en hoe wordt daarmee omgegaan?
  • De derde is uw klas/school.  Waar liggen kansen? Hoe gaat u om met moeilijkheden? Hoe gaat u om met weerstand? Geeft u voldoende erkenning en hoe doe je dat? Wat zijn uw overtuigingen en gedachten? Hoe blijft je focus op de dingen die wel goed gaan, en hoe houd je leerlingen gemotiveerd. Hoe kun je meer spelen en beter omgaan met een groep?

Scholen/besturen

Voor scholen bieden we verschillende mogelijkheden:

Dit kan zijn coaching/ondersteuning bij problemen op school, zowel voor bestuurders als leerkrachten.  Dit kan zijn moeilijk gedrag in een klas, problemen met ouders, of moeilijkheden in of met een team. Ook co-teaching behoort tot de mogelijkheden.  Het voordeel hiervan is dat problemen een tijd meer samen gedragen worden, mogelijkheden op een andere manier worden aangereikt dan louter vanuit tips. Nieuw gedrag bij leerkrachten wordt vaak alleen succesvol als het voldoende ruimte en luchtigheid heeft.

Daarnaast geven we graag, evt samen met u, vorm aan een teambuilding, een workshop of een ouderavond.  Ervaren zijn we daarin en de onderwerpen waarin zijn divers, denk aan betere samenwerking, werken aan een veilige school, omgaan met weerstand, hoogsensitiviteit enz.
Buiten het onderwijs hebben we goede ervaringen met organisatieopstellingen. Deze zouden we ook graag in het onderwijs meer willen geven. De ervaring leert dat een opstelling altijd wat oplevert (in vooral meer werkplezier) in relatief korte tijd.

Teams begeleiden en betere afstemming creëren is een specialiteit van ons. Teams leren elkaar beter begrijpen, werken effectiever, geven zich meer bloot aan elkaar en de neuzen gaan meer dezelfde kant op. Alles gaat om verbinding en daar valt vaak winst te halen, in de ruimste zin van het woord.

Dit alles kan op school, vanuit onze eigen locatie of een schitterende locatie aan de voet van de Sallandse Heuvelrug.  De ene keer is dat een groep , de andere keer managers of leerkrachten.  In alle hebben we ervaring en werken vanuit het doel om meer in vertrouwen en in je kracht te blijven.  Opdrachten al naar gelang het weer binnen of buiten uitvoeren evenals het genieten van de lunch maakt deze trainingen extra bijzonder.

Onze training `Authentiek lesgeven` is goedgekeurd voor het lerarenregister en geeft 26RU, evenals de training `Lesgeven vanuit verbinding`, welke goed is voor 8RU.

 

Groeien in vertrouwen is alles waar het dan om draait. Ook hierin laten we ons inspireren door Nelson Mandela:

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt.