Puur Pedagogiek

Gezinsgeluk

A father said to his son: ‘Be careful where you walk.’ The son responded: ‘You be careful, I walk in your footsteps’.

Je wilt op een natuurlijke manier bijdragen aan gezinsgeluk. Je wilt je kind vanuit verbinding met jezelf bekrachtigen. Je wilt vanuit gelijkwaardigheid met je kind omgaan, terwijl er toch gezonde grenzen en kaders zijn. Je gelooft dat alles mogelijk is wanneer onvoorwaardelijke liefde de basis is.

In deze lezing maak je kennis met de principes van Servant Leadership (Dienend Leiderschap) die zijn toegesneden op de opvoeding. Het is onze missie dat kinderen puur als zichzelf opgroeien. Veel ouders zoeken vaak naar hulp, oplossingen of geluk buiten zichzelf. Na deze workshop herinner je je weer dat je over een schat aan wijsheid beschikt. Puur in jezelf. Leven vanuit deze schat brengt gezinsgeluk.

Hans en Sandra onthullen een nieuwe manier van ‘zijn en doen’ met kinderen. Ze beginnen met een korte presentatie over de zienswijze die bij Gezinsgeluk hoort. Naast hun werkervaring putten ze hierbij ook uit hun eigen gezin waarin ze ouders zijn van twee puberzonen. In een systemische oefening kijken we met de geïnteresseerden naar het belang van je eigen plek innemen en hoe dit doorwerkt binnen je gezin. Alles ontstaat vanuit jezelf, alleen gaat dit vaak onbewust. Deze workshop gaat dieper. We inspireren om het geluk in jezelf te vinden en van daaruit stuurman van je leven te worden. Als vanzelf zullen je kinderen de kunst van je afkijken. Vanuit vertrouwen in hun eigen talent gaan zij hun plek in de maatschappij vinden. Onze kinderen vragen om bewuste, positieve rolmodellen. Ze vragen om jou!