Privacy statement

Privacy statement

In deze verklaring (privacy statement) leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacy statement duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit welke rechten je daarbij hebt. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Algemeen

Puur/Tzolkind verzamelt op de website websites Puurtherapie.nl en Tzolkind.nl persoonsgegevens. In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die je hebt in het kader van deze gegevensverwerking. Puur/Tzolkind is gevestigd aan de Beethovenlaan 226 te Nijverdal en via e-mail bereikbaar op info@puurtherapie.nl/info@tzolkind.nl

Doel gegevensverzameling

Het doel van gegevensverwerking is tweeledig: Het eerste doel is het toesturen van de nieuwsbrief of informatie over bijvoorbeeld bijeenkomsten. Op de website van Puur/Tzolkind kun je een formulier invullen om je te abonneren op de nieuwsbrief. De informatie die je invult op het formulier komt terecht bij Puur/Tzolkind en wordt gebruikt om de nieuwsbrief of informatie over bijeenkomsten te verspreiden. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het kunnen toesturen van de nieuwsbrief of informatie. En alleen als je hiervoor expliciet toestemming hebt verleend. Daarnaast worden algemene bezoekersgegevens op de website websites Puurtherapie.nl en Tzolkind.nl bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te zetten.

Bewaartermijn

Al je jezelf abonneert op de nieuwsbrief, dan worden jouw gegevens (e-mailadres en eventueel je naam en organisatie) bewaard zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrievenservice. Jouw gegevens worden dan direct verwijderd uit ons bestand. Afmelding kan eenvoudig door middel van het klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief.

Cookies

De website websites Puurtherapie.nl en Tzolkind.nl maakt alleen gebruik van (noodzakelijke) functionele en analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgt Puur/Tzolkind inzicht in het gebruik van de website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kan de website geoptimaliseerd worden, waardoor jouw gebruikerservaring verbeterd kan worden.

Beveiliging

Puur/Tzolkind heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en encryptie voor een versleutelde communicatie tussen onze website en onze bezoekers. Daarnaast zijn passende fysieke- en logische toegangsbeveiligingsmaatregelen genomen.
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de link met de mogelijkheid je af te melden. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Verstrekken gegevens aan derden Puur/Tzolkind verstrekt persoonsgegevens alleen aan MailChimp voor de verzending van de nieuwsbrief. Voor de uitvoering van deze dienst, voor zover daarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, doen zij dat in de hoedanigheid van verwerker. Puur/Tzolkind heeft afspraken met MailChimp gemaakt om ervoor te zorgen dat Mailchimp de persoonsgegevens alleen gebruikt voor zover noodzakelijk voor de verzending van de nieuwsbrief.

Rechten

Je hebt het recht Puur/Tzolkind om inzage van je persoonsgegevens te verzoeken. Indien de informatie onjuist is, kan je Puur/Tzolkind verzoeken deze te rectificeren, te wissen of te beperken. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Dergelijke verzoeken om uitoefening van je rechten kan je per e-mail richten aan Puur/Tzolkind: info@puurtherapie.nl/info@tzolkind.nl. Wij verifiëren daarbij of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven. Mochten clienten de voorkeur geven aan louter beveiligde mail middels een mail en/of telefonische verificatie (2/3 staps beveiliging) dan kan dat.

Klachten, vragen en verbetersuggesties

Als je klachten, vragen of verbetersuggesties hebt omtrent de gegevensverwerking op de website van Puur/Tzolkind, laat dit ons dan weten via info@puurtherapie.nl/info@tzolkind.nl Daarnaast heb je ook het recht om een klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl
Privacybeleid van derden Deze Privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Puur/Tzolkind aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Puur/Tzolkind adviseert daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacy statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacy statement is steeds te vinden op de website. Puur/Tzolkind adviseert dan ook deze privacy statement regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan Puur/Tzolkind verstrekt.

 

Vragen

We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande.

Puur/Tzolkind
Beethovenlaan226
7442 HH Nijverdal
T: 0624702587
E: info@puurtherapie.nl/info@tzolkind.nl

Versie januari 2022, Puur/Tzolkind, alle rechten voorbehouden.