Workshop Systemische Opstelling

Je wilt van je werkplek een inspirerende en vreugdevolle omgeving maken. Je wilt binnen je gezin of familie je eigen plek innemen. Kom dan naar deze workshop en ontdek hoe jij in je kracht komt!

Systemisch werk is een fascinerend fenomeen. Veel mensen zijn inmiddels bekend met ‘familieopstellingen’ waarbij representanten gevraagd wordt een familielid te vertegenwoordigen door letterlijk te gaan staan in de ruimte. Door gebruik te maken van de groepsenergie in een krachtig wetend Veld krijgt elke deelnemer inzichten in datgene waar hij tegenaan loopt in zijn leven. Hij staat op die momenten niet in zijn kracht. In een opstelling komt naar voren wat er onder de oppervlakte speelt bij jou. Het maakt helder hoe jij in relatie tot jezelf of anderen staat. Dit heeft een helende werking op iedereen die hiermee verbonden is.

Deelnemen aan een (familie)opstelling kan vaak onverwachte inzichten geven in hardnekkige problemen. Onze familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hóe groot die invloed onbewust is, weten wij vaak niet. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in je gezin of familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan en steeds overgedragen. Je draagt onbewust een last vanuit je familie. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie, dat is waar het bij familieopstellingen om draait.

Opstellingen kunnen gebruikt worden voor vrijwel elke kwestie die je bezighoudt op het persoonlijke of relationele vlak en ook bij lichamelijke en psychische klachten komen er vaak verrassende inzichten. Er kan gekozen worden voor een familieopstelling maar ook een opstelling van de organisatie waar je in werkt of een opstelling tov iets waar je moeite mee hebt in je leven (bv een fysieke of psychische klacht), behoort tot de mogelijkheden.

Door personen in de ruimte op te stellen, komen deze personen in het energetisch veld te staan van de cliënt die een thema inbrengt. Personen (representanten) worden door de cliënt in de ruimte opgesteld. In de opstelling worden verhoudingen binnen het thema zichtbaar en krijgt de cliënt inzicht in de stappen die hij of zij te zetten heeft om de balans te hervinden. Verrassend neveneffect is dat voor de representanten zelf ook een boodschap zit in de opstelling, vaak zelfs voor de toeschouwers.
Wellicht begrijp je het nog niet helemaal maar ben je wel nieuwsgierig geworden en wil je een familieopstelling zelf bijwonen als cliënt of representant, dan nodig ik je uit om een keer langs te komen. Deelnemers ervaren vaak een diepe tevredenheid of meer innerlijke rust na een opstelling, meestal is het doen van één opstelling voldoende.

Thema’s die geschikt zijn voor een systemische opstelling:
• Het niet kunnen vinden van een balans tussen privé- en werk
• Gebrek aan zelfvertrouwen
• Stress, burn-out of overspannenheid
• Relaties, bindingsangst, echtscheiding of afscheid van een partner
• Conflicten, thuis, met familie of op het werk
• Depressie, moedeloosheid
• Een te groot of te klein verantwoordelijkheidsgevoel
• Gedrags- en opvoedingsproblemen
• Vragen rondom adoptie, echtscheiding of overlijden
• Meer inzicht in klachten van fysieke of psychische aard

Het is ook mogelijk om deze vorm van opstellingen te combineren met de hulpbronnen uit je persoonlijk Innerlijk Kompas. Zo versterk je jouw potentieel en vind je meer balans in je leven. Je wordt zoals je bedoeld bent. Lees meer over het Innerlijk Kompas door hier te klikken. Het leven vraagt je om jezelf te zijn. Om het beste in jezelf naar boven te halen en stralend je eigen plek in te nemen!

Praktische informatie

Donderdagavond 13 juni, dinsdagavond 3 september, donderdag 17 oktober of 21 november bij de Praktijk van Puur Therapie & Coaching in Nijverdal. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk, zowel inbrengers als representanten. Kosten 20 euro. Dit kan contant of per pin betaald worden. De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Tussendoor is er een pauze met koffie of thee. Voor meer info en aanmelding mail naar info@puurtherapie.nl. 

Hans en Sandra Bolte