Puur leven

Lezingen, workshops en trainingen

Je wilt meer genieten. Minder moeten. Meer moeiteloos leven. En bovenal puur mens ZIJN. Vanuit onze diensten leer je hoe jij de speelsheid en onbevangenheid in je leven terug vindt. Dit brengt geluk!

Puur leven gaat over assertief zijn, kwetsbaarheid, goed voor jezelf zorgen, vertrouwen, loslaten, geduld en liefde. De weg gaan van minder strijd en drama naar meer verbinding en harmonie. Vanuit overgave leven. In het NU. Accepteren wat je ervaart en daarmee ‘zijn’. Met speciale aandacht voor de mooie èn de minder mooie gevoelens.

Missie

Wij brengen puurheid, levensplezier en ontspanning terug in je leven.

Visie

Steeds meer mensen lopen vast door de hoge druk en verwachtingen van henzelf en de maatschappij. Ze voelen druk om altijd wat te moeten doen, leggen de lat hoog en zijn vervreemd geraakt van wie ze werkelijk zijn.

Puur herinnert je eraan om op tijd een adempauze in te lassen en de antwoorden in jezelf te vinden.
Bij problemen wijs je niet langer naar de ander. Je zoekt de erkenning niet langer buiten jezelf. Ook doe je je niet mooier voor dan je bent. Het gaat over imperfect en eerlijk durven zijn. Mens zijn met alles erop en eraan. Leven voorbij slachtofferschap of de helpersrol. Juist PUUR en kwetsbaar durven zijn. Het zijn de niet-helpende overtuigingen en rolpatronen in jezelf die je belemmeren in je groei. Bewustzijn hierover brengt je verder.

Door goed voor jezelf te zorgen èn daarbij de ander te zien en te erkennen in wat hij nodig heeft, ontstaat ruimte voor vrijheid, harmonie en geluk.

Voor wie?

Onze diensten zijn voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en die dit zichzelf gunnen. Wij bieden binnen bedrijven, organisaties of (jeugdhulpverlenings)instanties teamtrainingen, lezingen, workshops en (intercollegiale) hulp rondom persoonlijk leiderschap, het belang van de Emotionele Intelligentie en het innemen van je eigen plek. Op vraag ontwikkelen we een in-company training op maat.