Systemisch werken

Systemisch werken

Het bijzonder bij Puur is dat we voor systemisch werk/opstellingen geen zaal met mensen nodig hebben om te weten wat er speelt en waar verandering wenselijk is. In de praktijk werken we door middel van platen met het alwetend veld. Het voordeel voor u is, dat u geen opstellingen hoeft te doen met informatie die aan anderen bloot wordt gegeven. In onze praktijk ben ik steeds weer verrast hoeveel inzichten blootgelegd worden door systemisch werk.

Door systemische opstellingen wordt er in één oogopslag zichtbaar, waar spanningen en verstoorde verhoudingen binnen je jezelf, je gezin, familie of organisatie vandaan komen, en wat nodig is om die te verhelpen.

Systemisch werk levert altijd inzicht, met name ook juist daar waar je via bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie niet veel verder komt. Het geeft inzicht in met wie of wat je beter anders kunt omgaan. Dit kan iets van jezelf zijn: een emotie, een doel, een verlangen etc. Het geeft ook inzicht in wat een ander beweegt (zonder dat je die hoeft te spreken), waar jezelf beter op kunt anticiperen, omdat het veld duidelijkheid geeft over achtergronden die je normaal niet ziet.

Het geeft inzicht in:

 • welke positie jij inneemt en of die klopt
 • met wie of wat kun je beter anders omgaan
 • hoe de balans tussen geven en nemen is
 • hoe mensen staan tov doelen of veranderingen
 • onuitgesproken behoeftes, verwachtingen (die dus nu wel duidelijk worden!
 • wat de onbewuste oorzaak achter gedrag of een klacht is, ook een lichamelijke
 • wat de verborgen verbanden zijn in een familie of organisatie

Pas wanneer dit zichtbaar is, kun je nieuwe wegen vinden om je uit oude patronen en verstrikkingen los te maken. Het stimuleert een gezonde gezins- organisatiedynamiek en samenwerkingscultuur.

Organisatieopstellingen 

Naast inzet in de individuele ontmoeting, kan gekozen worden voor een organisatieopstelling;  dit kan met een team, een bestuur, directie, een afdeling of slechts één of enkele personen.

De kracht van een organisatieopstelling is dat (verdere) problemen voorkomen worden i.p.v. ze op te moeten lossen. Dit kan zowel voor de profit als non profit sector. Voordeel is dat ook onbewuste patronen, overtuigingen, valkuilen en krachten meer helder worden, met als resultaat meer finetuning en een meer krachtige organisatie.

Er zijn reeds organisaties die een opstelling als jaarlijkse APK hanteren. Een middel uitermate geschikt voor de modern denkende ondernemer. Gedacht kan worden om doelen, communicatieproblemen, competenties, valkuilen of gezond leiderschap te onderzoeken en hoe de leden zich hiertoe verhouden, ook op onbewust niveau. Door dat laatste met name is een opstelling vaak enorm verhelderend.

Mogelijke issues:

 • Hoe staan we t.o.v. elkaar in de organisatie.
 • Matchen de verwachtingen, behoeftes en de communicatie met elkaar. Worden belangrijke zaken uitgesproken, of juist niet?
 • Zien we elkaar nog in voornamelijk in onze kwaliteiten of dwalen we daarvan af door bijvoorbeeld druk?
 • Hoe staat een ieder t.o.v. van doelen of veranderingen die op ons af komen?
 • Een keuzevraagstuk als organisatie kan ook zeer goed bekeken worden.
 • Zo n beetje elk issue waar u maar tegenaan loopt.

Organisatieopstellingen worden geleid door Hans en Sandra Bolte.  Het is ook een uiterst mooie gelegenheid voor een teambuilding. Kosten zijn afhankelijk van de inhoud, die in overleg wordt bepaald.

Familieopstellingen 

Er zijn veel verschillende soorten opstellingen mogelijk. Per traject maken we een inschatting welke vorm geschikt is. Bv. de individuele, gezondheids- of keuze-opstelling. Vragen die hierbij behandeld worden, hebben betrekking op:

 • relatie met een (ex)partner,
 • met ouders, broers of zussen én met kinderen,
 • vragen over hen eigen leven en levensvragen,
 • oorzaak zoeken achter ziektebeelden of gezondheidsthema’s,
 • waarom (gedrags)patronen steeds terugkomen,
 • hoe om te gaan met emoties als rondom verlies en rouw,
 • over een diep onverklaarbaar verdriet of boosheid,
 • niet in je vertrouwen of eigen kracht kunnen staan,
 • of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties,
 • etc,