Systemisch werken

Systemisch werken

Het bijzonder bij Puur is dat we voor systemisch werk/opstellingen geen zaal met mensen nodig hebben om te weten wat er speelt en waar verandering wenselijk is. In de praktijk werken we door middel van platen met het alwetend veld. Het voordeel voor u is, dat u geen opstellingen hoeft te doen met informatie die aan anderen bloot wordt gegeven. In onze praktijk zijn we steeds weer verrast hoeveel inzichten blootgelegd worden door systemisch werk.

Door systemische opstellingen wordt er in één oogopslag zichtbaar, waar spanningen en verstoorde verhoudingen binnen je jezelf, je gezin, familie of organisatie vandaan komen, en wat nodig is om die te verhelpen.

Systemisch werk levert altijd inzicht, met name ook juist daar waar je via bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie niet veel verder komt. Het geeft inzicht in met wie of wat je beter anders kunt omgaan. Dit kan iets van jezelf zijn: een emotie, een doel, een verlangen etc. Het geeft ook inzicht in wat een ander beweegt (zonder dat je die hoeft te spreken), waar jezelf beter op kunt anticiperen, omdat het veld duidelijkheid geeft over achtergronden die je normaal niet ziet.

Het geeft inzicht in:

 • welke positie jij inneemt en of die klopt
 • met wie of wat kun je beter anders omgaan
 • hoe de balans tussen geven en nemen is
 • hoe mensen staan tov doelen of veranderingen
 • onuitgesproken behoeftes, verwachtingen (die dus nu wel duidelijk worden!
 • wat de onbewuste oorzaak achter gedrag of een klacht is, ook een lichamelijke
 • wat de verborgen verbanden zijn in een familie of organisatie

Pas wanneer dit zichtbaar is, kun je nieuwe wegen vinden om je uit oude patronen en verstrikkingen los te maken. Het stimuleert een gezonde gezins- organisatiedynamiek en samenwerkingscultuur.

Familieopstellingen 

Er zijn veel verschillende soorten opstellingen mogelijk. Bv. de individuele, gezondheids- of keuze-opstelling. Vragen die hierbij behandeld worden, hebben betrekking op:

 • relatie met een (ex)partner,
 • met ouders, broers of zussen én met kinderen,
 • vragen over hen eigen leven en levensvragen,
 • oorzaak zoeken achter ziektebeelden of gezondheidsthema’s,
 • waarom (gedrags)patronen steeds terugkomen,
 • hoe om te gaan met emoties als rondom verlies en rouw,
 • over een diep onverklaarbaar verdriet of boosheid,
 • niet in je vertrouwen of eigen kracht kunnen staan,
 • of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties,
 • etc,