Puur ZIJN

Lezingen, workshops en trainingen

Je wilt meer genieten. Minder moeten. Meer moeiteloos leven. En bovenal puur mens ZIJN. Vanuit deze diensten leer je hoe jij je eigen plek inneemt. Dit brengt werk-en gezinsgeluk!

Puur ZIJN gaat over assertief zijn, kwetsbaarheid, goed voor jezelf zorgen, vertrouwen, loslaten, geduld en liefde. De weg gaan van minder strijd en drama naar meer verbinding en harmonie. Vanuit overgave leven. In het NU. Accepteren wat je ervaart en daarmee ‘zijn’. Met speciale aandacht voor de mooie èn de minder mooie gevoelens.

Puur ZIJN is ontstaan vanuit onze ervaring als leerkrachten en ambulant begeleiders in het onderwijs en ons gezin met inmiddels 2 puberzonen. Het is uniek doordat het gebruik maakt van zowel de oude spirituele traditie van de Maya’s als de eigentijdse principes van Servant Leadership. Gemengd met een specialistisch sausje uit de Psycho-Dynamische Therapie en Kinder- en Jeugdtherapie biedt Puur ZIJN naast inspiratie bovenal praktische tools die jou helpen in het ontwikkelen van je puurheid. Je leert vanuit een vernieuwd en breder perspectief te kijken naar jezelf en het leven. Je ontvangt handvatten van waaruit je het contact met je innerlijk kompas hervindt en vanuit een JA-gevoel je eigen plek inneemt.

Missie

ZIJN vanuit puurheid
Je ego is niet goed of fout. Het wil er zijn en geeft je levenservaring. Wij brengen een frisse wind m.b.t. de manier waarop je met je ervaringen en gedachten omgaat. Het denken krijgt een minder prominente plek en je leert hoe je als mens je eigen plek inneemt, trouw wordt aan jezelf (zelfliefde) en vanuit verbinding een positief rolmodel wordt voor de ander.

ZIJN vanuit je hart
Wanneer je hoofd en hart verbonden zijn met elkaar, ontstaat balans. Je leeft vanuit acceptatie en aanvaardt wat je voelt. Hier communiceer je helder over. Je aanvaardt je grenzen en neemt op een authentieke manier leiderschap over je leven. Vanuit verbinding met je innerlijk kompas en waarden leef je integer en zoals jij bedoeld bent.

ZIJN vanuit een nieuw perspectief
Werk- of gezinsgeluk ontstaat niet wanneer er geen problemen meer zijn. Je vindt het wanneer je op een nieuwe manier denkt en omgaat met de moeilijkheden in je dagelijks bestaan. Het NU geeft je daarvoor op elk moment weer nieuwe kansen. Alles is mogelijk. Droom je bestaan naar een nieuw level. Zet zelfbewust stappen en geniet van het proces.

Visie

Steeds meer mensen lopen vast door de hoge druk en verwachtingen van henzelf en de maatschappij. Ze voelen druk om altijd wat te moeten doen, leggen de lat hoog en zijn vervreemd geraakt van wie ze werkelijk zijn. Puur ZIJN herinnert je aan je essentie, je pure kern, van waaruit al het leven ontstaat. Het leert je op tijd een adempauze in te lassen en de antwoorden in jezelf te vinden.
Bij problemen wijs je niet langer naar de ander. Je zoekt de erkenning niet langer buiten jezelf. Ook doe je je niet mooier voor dan je bent. Het gaat over imperfect en eerlijk durven zijn. Mens zijn met alles erop en eraan. Leven voorbij slachtofferschap of de helpersrol. Juist PUUR en kwetsbaar durven zijn. Het zijn de niet-helpende overtuigingen en rolpatronen in jezelf die je belemmeren in je groei. Bewustzijn hierover brengt je verder.

Puur ZIJN komt met verrassende aanwijzingen en deze benadering leidt tot acceptatie en houvast bij lastige vraagstukken die in je dagelijks leven spelen. Je ontdekt de boodschap ervan en hoe deze verbonden is met het innemen van je eigen plek. Het herinnert je aan je verlangens en dat je deze centraal mag stellen. Door goed voor jezelf te zorgen èn daarbij de ander te zien en te erkennen in wat hij nodig heeft, ontstaat ruimte voor vrijheid, harmonie en geluk.

Voor wie?

Puur ZIJN is er voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen. Wij bieden in het onderwijs, organisaties of (jeugdhulpverlenings)instanties incompany-trainingen, lezingen, workshops en (intercollegiale) hulp rondom persoonlijk leiderschap, het belang van de Emotionele Intelligentie en het innemen van je eigen plek.

Puur ZIJN richt zich ook op gezinnen. Hoe leid je je gezin? Hoe bekrachtig je elkaar? Hoe blijf je in dialoog en verbinding tijdens de verschillende ontwikkelingsfases van je kind? Je kinderen zijn een weerspiegeling van de ouders. Alles wat onder de ouders zit, is een reflectie van hen. Wij zien het belang van inzicht in de totale mens waarbinnen hoofd, hart, lichaam en ziel samen gaan. Daarom bieden we intern op maat gemaakte programma’s aan om de onbewuste overtuigingen die ons drijven inzichtelijk te maken. Hierdoor kan elk gezinslid zijn eigen plek innemen, ontstaat gezinsgeluk en investeren we in de toekomst van onze (klein)kinderen.

Aanmelden

Heb je vragen of interesse? Neem contact met ons op via info@puurtherapie.nl of bel 06-42639632 (Sandra) en vraag naar de mogelijkheden.